Kontakt

ARSICUA spol, s.r.o.

Sídlo:
Plášťovce 241, 935 82 Plášťovce
Slovenská republika

IČO: 36 850 098
IČ DPH: SK2022483243

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 20909/N

Prevádzka:
Plášťovce 407, 935 82 Plášťovce
Slovenská republika

Ekonomické oddelenie
Mgr. Martin Hudec
+421 905 517 570

Konateľ spoločnosti
Ing. Pavel Hudec
+421 905 329 010

arsicua@gmail.com, arsicua@arsicua.sk
Facebook: ARSICUA spol s r.o. – výroba autoplachiet

Mapa s polohou spoločnosti ARSICUA spol, s.r.o.

Kontaktný formulár